Jak odpowiednio dobrać ściągacz?

Jak odpowiednio dobrać ściągacz?

90 MODELI ŚCIĄGACZY FACOM DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ - W ZAKRESIE DO 800MM!

Właściwe pytania jakie należy sobie zadać podczas doboru ściągacza:
• Jaki typ części zamierzamy ściągać? = łożysko, koło pasowe, szpilki, nakrętki.
• Jaka jest średnica części, która ma być ściągana? = dobór wielkości.
• Jak chwytać część? = dobór rodzaju chwytu: zewnętrzny, wewnętrzny, specjalny.
• Sposób ciągnięcia części? = wybór punktu podparcia: na osi środkowej, na zewnątrz części, brak punktu podparcia
(= zastosowanie elementów pomocniczych).

tabela doboru ściągacza

tabela doboru ściągacza

Przede wszystkim bezpieczeństwo!
- Budowa i wybór materiałów ściągaczy FACOM stanowią gwarancję niezawodności i bezpieczeństwa.
- FACOM wprowadził kołek ograniczający siłę, który ulega ścięciu kiedy maksymalny dopuszczalny moment zostanie osiągnięty (serie U.306/310 i U.20).

Ściągacze: nie czekaj, aż będą Ci potrzebne!
- Oszczędność czasu: dobry ściągacz w zasięgu ręki to możliwość szybkiej reakcji w razie awarii. Umożliwia szybkie wznowienie produkcji.
- Rentowna inwestycja: kiedy maszyna ulega awarii, każda upływająca sekunda to strata czasu produkcji i pieniędzy. Koszt ściągacza często zwraca się już po pierwszym użyciu.

10 PORAD FACOM

Ściąganie może wymagać czasami bardzo dużych sił: czynność może stać się niebezpieczna. Dlatego należy używać ściągaczy w sposób profesjonalny.

1. Należy zakładać okulary ochronne i rękawice.
2. Należy sprawdzić, czy ściągacz jest w dobrym stanie i czy śruba centralna jest równomiernie nasmarowana.
3. Nigdy nie należy modyfikować ściągacza. Nie należy szlifować, ani spawać zaczepów. Każda przeróbka może stanowić źródło niebezpieczeństwa dla użytkownika i powoduje anulowanie gwarancji.
4. O ile jest to możliwe, należy używać ściągacza z 3 zaczepami dla lepszego rozłożenia sił.
5. Łapy powinny być zakładane starannie i należy sprawdzić czy ściągacz znajduje dokładnie w osi ściągania.
6. Należy osłonić, o ile to możliwe, za pomocą siatki lub płachty, ściąganą część i ściągacz, aby uniknąć ryzyka gwałtownego odskoczenia ściąganego elementu.
7. Przed rozpoczęciem ściągania, należy sprawdzić, czy nic nie przeszkadza w wyjęciu części: kołnierze, kliny, nakrętki.
8. Nie należy ustawiać się za ściągaczem, lecz z boku.
9. Ograniczyć do niezbędnego minimum liczbę osób znajdujących się w pobliżu.
10. Na śrubę ściągacza siłę należy przykładać stopniowo. Nie stosować kluczy udarowych.

Przejdź do produktów:

Ściągacze

Blog Posts

Ask for product

* Required field

Newsletter

newsletter.jpg

We are glad that you would like to receive our newsletter!


We promise that the content will be interesting, and we do not intend to send it more often than once a month :) If you want to read from time to time about new products and tool promotions, please check below consent and provide your email address.

Please be advised that in order to optimize the content available on our website, to adapt them to your individual needs, we use information saved using cookies on end users' devices. Cookie files can be controlled by the user using the settings of your web browser. By continuing to use our website without changing your browser settings, you accept the use of cookies. Read more: Privacy policy.