Oferujemy narzędzia najwyższej jakości popartej gwarancją producenta.

GWARANCJA FACOM:

FACOM udziela gwarancji działania swoich produktów na wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne w warunkach określonych poniżej:

1. Gwarancja FACOM obejmuje wymianę lub naprawę elementów uszkodzonych zgodnie z następującymi zasadami:

• Produkt uszkodzony musi być obowiązkowo zwrócony do dystrybutora FACOM, w innym wypadku zlecenie obsługi gwarancyjnej może nie zostać przyjęte.
• Gwarancja obejmuje części i robociznę Serwisu gwarancyjnego FACOM lub dystrybutora.
• Każda naprawa jest objęta gwarancją na okres sześciu miesięcy na części i robociznę. Niniejsza gwarancja stosuje się wyłącznie do elementów wymienianych podczas naprawy, za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.
• FACOM, który stale przystosowuje swoje produkty do potrzeb użytkowników i rozwoju technologicznego, może wprowadzać zmiany parametrów technicznych lub usuwać modele przedstawione w katalogu bez uprzedzenia i bez obowiązku naprawy uprzednio sprzedanych części. Produkty nie ujęte w ofercie będą zastąpione równorzędnym technicznie produktem lub stanowić będą podstawę do wyrównania stanu posiadania.

2. Warunki stosowania gwarancji FACOM

• Gwarancja FACOM dotyczy, z wyjątkiem innych postanowień, narzędzi użytkowanych w normalnych warunkach zastosowania.
• Gwarancją FACOM nie są objęte:
Materiały eksploatacyjne (tzn. produkty ulegające zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku użytkowania). Przez te ostatnie rozumie się bez ograniczeń: wiertła, brzeszczoty, piły, tarcze polerskie, pilniki, baterie, końcówki do dokręcania itp.
Wadliwe działanie spowodowane normalnym zużyciem produktów, zwłaszcza części zużywających się, użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem produktu lub naszymi zaleceniami, brakiem lub nieprawidłową konserwacją ze strony użytkownika.
Wadliwe funkcjonowanie wynikające z wykonania modyfikacji lub napraw przez nieautoryzowany serwis.
Wadliwe działanie wynikające z działania siły wyższej (kradzież, upadek, piorun, powódź, pożar, uszkodzenie produktu w czasie transportu, produkt wysłany bez oryginalnego opakowania).
• Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu danego narzędzia u dystrybutora FACOM. Dla skorzystania z usługi gwarancyjnej konieczne jest przedstawienie kopii faktury, potwierdzającej datę zakupu. W przypadku narzędzi objętych gwarancją ograniczoną w czasie typu D, na produkcie znajduje się numer seryjny.
• Gwarancja obejmuje okres podany w cenniku obowiązującym w dniu zakupu produktu.
• W przypadku kiedy produkt traci prawo do obsługi gwarancyjnej (po upływie okresu gwarancji, gwarancja nie obowiązująca z powodów wymienionych w punkcie 2), lecz naprawa jest możliwa, może być wykonana po zaakceptowaniu przez klienta ceny ryczałtowej za naprawę.
• Zastosowanie gwarancji nie uprawnia w żadnej formie do odszkodowania niezależnie od przyczyny.
• W przypadku kiedy FACOM nie może dostarczyć danego produktu w ramach wymiany gwarancyjnej, FACOM zobowiązuje się do dostarczenia odpowiednika, a nawet ustalenia należności, jeżeli żaden odpowiadający produkt nie jest dostępny.
• Aby zapoznać się z przydziałem produktu do danego typu gwarancji, wystarczy skorzystać z obowiązującego cennika (kolumna G) dostępnego u dystrybutorów FACOM. Dla niektórych pozycji, typy gwarancji są podawane na opakowaniu lub w dokumentacji dołączonej do urządzenia.
• Dla artykułów, dla których cennik nie precyzuje typu gwarancji (kolumna G pusta), obowiązuje gwarancja określona przepisami w danym kraju.
• Produkty wchodzące w skład zestawów są objęte gwarancją indywidualną.

3. Typy gwarancji (kolumna G cennika):

Gwarancja E: bez ograniczenia w czasie, zgodnie z warunkami zastosowania gwarancji (patrz punkty 1 i 2), narzędzie zostanie wymienione za darmo.

Gwarancja R: bez ograniczenia w czasie, zgodnie z warunkami zastosowania gwarancji (patrz punkty 1 i 2), narzędzie zostanie naprawione lub wymienione na naprawione narzędzie w tym samym stanie.

Gwarancja D: gwarancja D jest ograniczona w czasie. Jej czas trwania jest określony przez cyfrę po literze D. Gwarancja dotyczy głównie produktów technicznych i maszyn. Zgodnie z warunkami zastosowania gwarancji (z wykluczeniem zwłaszcza części zużywających się - patrz punkty 1 i 2), gwarancja, w czasie jej obowiązywania, obejmuje bezpłatną naprawę i wymianę wadliwych części.

gwaranacja facom

Facom cennik 2020 - pobierz plik w formacie pdf
Cennik Facom 2020 pdf (14MB)

GWARANCJA EXPERT:

EXPERT udziela gwarancji działania swoich produktów na wszelkie wady materiałowe lub produkcyjne w warunkach określonych poniżej:

Expert

1. Typy gwarancji:

Gwarancja EXPERT - bez ograniczenia w czasie, na wszystkie wady i usterki produkcyjne. Wymiana lub naprawa uszkodzonych części na określonych warunkach. Wszystkie narzędzia Expert są zgodne z obecnie obowiązującymi międzynarodowymi normami DIN i ISO.

Gwarancja L – gwarancja prawna ograniczona w czasie (w zależności od rodzaju produktu).

Gwarancja R – narzędzie zostanie naprawione.

Coś się zepsuło?

Przejrzyj powyższe informacje i odeślij do nas uszkodzony produkt wraz z wypełnionym formularzem. Wpisz dane kontaktowe oraz listę tego co wysyłasz. Data zakupu jest potrzebna tylko w przypadku gwarancji czasowych w Facom typu D2, D3, D5, oraz w Expert typu L, R.

Uszkodzone produkty wysyłamy do weryfikacji serwisu w każdy piątek. Na pozytywnie rozpatrzone reklamacje trzeba poczekać około dwóch tygodni.

Jeżeli masz jakieś wątpliwości chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

formularz reklamacyjny

GWARANCJA MILWAUKEE:

MILWAUKEE udziela gwarancji w warunkach określonych poniżej:

milwaukee

1. GWARANCJA PODSTAWOWA:

• Akumulatory oraz narzędzia MILWAUKEE® są objęte standardową gwarancją na 1 rok.

• Okres gwarancji liczy się od dnia sprzedaży narzędzia.

2. GWARANCJA PRZEDŁUŻONA:

• Podstawowa 1 roczna gwarancja MILWAUKEE® może zostać przedłużona maksymalnie do 3 lat (2+1).

• Gwarancja MILWAUKEE® na narzędzia z serii MX FUEL™ może zostać przedłużona z 1 roku do maksymalnie 2 lat (1+1).

• Wszystkie akumulatory MILWAUKEE® REDLITHIUM™ włącznie z akumulatorami urządzeń z serii MX FUEL™ są objęte

  standardową 1 roczną gwarancją, która może zostać przedłużona maksymalnie do 2 lat (1+1).

Jak przedłużyć gwarancję?

• W celu przedłużenia podstawowej gwarancji MILWAUKEE® zarejestruj swoje urządzenie online 30 dni od daty jego zakupu na stronie: warranty.milwaukeetool.eu/pl-pl/landing

- Użytkownik musi wyrazić zgodę na zapis swoich danych.

- Dowodem posiadania przedłużonej gwarancji jest wydruk potwierdzenia rejestracji (otrzymany drogą mailową) oraz oryginalny dowód zakupu z datą sprzedaży.

• Serwis MILWAUKEE® jest dostępny tylko w krajach wymienionych stronie internetowej, dzięki której można przedłużyć gwarancję na elektronarzędzia.

• Oferta przedłużenia gwarancji nie obejmuje maszyn użytkowanych w wypożyczalniach, ładowarek oraz akcesoriów narzędziowych.

Coś się zepsuło?

Złóż reklamacje w serwisie producenta Milwaukee na portalu E-service: /pl.milwaukeetool.eu/service.


ŁATWY PROCES NAPRAWY:

Odwiedź eservice.milwaukeetool.eu/pl-pl/home, aby zarejestrować swoje narzędzie. 

WAŻNE: Rejestracja narzędzi na stronie E-service służy TYLKO I WYŁĄCZNIE do zlecenia wysyłki narzędzia do serwisu.

W celu rejestracji narzędzia do przedłużonej gwarancji, należy zarejestrować narzędzie na stronie: warranty.milwaukeetool.eu/pl-pl/landing

KROK 1: Zaloguj się lub stwórz konto.

WAŻNE: Jeżeli masz już konto na stronie do Rozszerzonej Gwarancji, nie tworzysz nowego konta tylko logujesz się już posiadanymi danymi na stronie E-service.

KROK 2: Wybierz ZAREJESTRUJ NARZĘDZIE, aby zarejestrować nowe urządzenie do wysyłki lub zgłoś do naprawy urządzenie, które już zarejestrowałeś poprzez stronę Gwarancji

Rozszerzonej, klikając MOJE NARZĘDZIA.

WAŻNE: Wszystkie urządzenia zarejestrowane na stronie do Rozszerzonej Gwarancji będą widoczne w zakładce MOJE NARZĘDZIA, proces rejestracji nowego narzędzia jest taki sam

jak przy rejestracji do Rozszerzonej Gwarancji.

KROK 3: Po rejestracji urządzenie pojawi się w zakładce MOJE NARZĘDZIA, aby wysłać je do serwisu kliknij NAPRAW.

WAŻNE: klikając w przycisk Szczegóły, możemy łatwo pobrać dowód zakupu, certyfikat gwarancji, sprawdzić datę rejestracji maszyny czy termin ważności gwarancji.

KROK 4: Po zaakceptowaniu warunków gwarancji Milwaukee, należy wybrać rodzaj naprawy. Potwierdź czy Twoje narzędzie objęte jest warunkami gwarancji czy też nie.

DLA NARZĘDZI PO GWARANCJI:

W przypadku naprawy nieobjętej gwarancją częściowo lub całkowicie, zostanie wysłany drogą elektroniczną kosztorys do Państwa akceptacji.

Diagnoza i wycena są bezpłatne, jeśli naprawa zostanie przez Państwa zaakceptowana. Należy zaakceptować kosztorys poprzez e-mail lub online.

W przypadku braku akceptacji kosztorysu dostępne są dwie opcje:

• Bezpłatna utylizacja zgodna z przepisami prawa

• Zwrot w stanie rozmontowanym, ze względów BHP, koszt zwrotu i diagnozy według informacji w kosztorysie.

KROK 5: Wybierz jedną z opcji dotyczących odbioru i dostawy naprawianego sprzętu:

• Odbiór i dostawa do domu

• Odbiór i dostawa w wybrane miejsce

• Odbiór i dostawa do wybranego punktu odbioru u przewoźnika

W przypadku naprawy odpłatnej pojawi się okno Wycena informujące o tym, iż kosztorys zostanie wysłany drogą elektroniczna na podany adres e-mail.

WAŻNE: Jeżeli naprawa została Państwa zdaniem wycenione bezzasadnie proszę o kontakt z serwisem w odpowiedź na wiadomość e-mail z kosztorysem.

Proszę pamiętać o przesłanie kompletu dokumentów, serwis będzie rozpatrywał każdy taki przypadek indywidualnie.

KROK 6: Wybierz opcję drukowania etykiety.

Okno wyboru opcji wydruku etykiety będzie zawierało do trzech opcji w zależności od rodzaju dostawy wybranego przy wybieraniu adresu odbioru i dostawy.

WAŻNE: nie przy każdej opcji wysyłki kurier będzie miał wydrukowaną etykietę.

KROK 7: Dodaj opis usterki i wybierz czy chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnym statusie naprawy na e-mail czy też sms-em.

KROK 8: Kończąc zgłaszanie naprawy do wysyłki, zaznaczamy punkty potwierdzające odpowiednie zapakowanie paczki.

WAŻNE: Jeżeli paczka zawiera akumulator litowo-jonowy proszę zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi przewozu akumulatorów.

KROK 9: Po przygotowaniu przesyłki w oknie podsumowania, zgłoszeniu zostaje nadany numer naprawy, wyświetlony na czerwono.

Kontaktując się z serwisem w sprawie naprawy urządzenia proszę o podaniu go w pierwszej kolejności. Wszystkie aktualne statusy napraw, są dostępne w zakładce OTWARTE

NAPRAWY.

WAŻNE: Jeżeli etykieta nie zostanie wygenerowana po zakończeniu zlecania naprawy proszę o powtórzenie procesu zlecania wysyłki, jednakże proszę o sprawdzenie

czy wiadomość nie trawiła do spamu lub przeglądarka nie zablokowała otwierających się kart przeglądarki.

KROK 10: Twoje narzędzie odbierze autoryzowany kurier MILWAUKEE®, który zawiezie je do Centrum Serwisowego TTI.

Możesz monitorować postępy naprawy online jeśli wybrano sms lub e-mail na następujących etapach:

• Odbiór przez przewoźnika

• Dostarczenie do Centrum Serwisowego TTI

• Ukończenie naprawy

• Odbiór przez przewoźnika z Centrum Serwisowego TTI

• Wysyłka zwrotna

INFORMACJE DODATKOWE:

Jeżeli chcesz wysłać urządzenie bez tabliczki znamionowej lub bez dowodu zakupu należy je zarejestrować na E-service załączając zamiast dowodu zakupu zdjęcie z napisem

BRAK DOWODU ZAKUPU i „wybrać datę dzisiejszą” a następnie zlecamy wysyłkę.

W przypadku wysłania wielu urządzeń jednocześnie, na każde urządzenie musi być stworzone oddzielne zlecenie E-service, po spakowaniu urządzeń zaleca się naklejenie etykiet na

paczki zawierające poszczególne urządzenia, łatwa identyfikacja przyspieszy czas naprawy.

Jeśli chcesz wysłać urządzenie które nie było zarejestrowane, należy zarejestrować je w E-service i potem wysyłamy - serwis weryfikuje czy urządzenie jest na gwarancji podczas diagnozy.

Gdy klient nie zgodzi się na naprawę odpłatną urządzenie zostanie zutylizowane albo odesłane rozmontowane ze względu na przepisy BHP.

Gdy osoba wysyłająca ma wiele takich samych urządzeń, a numery na urządzeniu są zatarte: wybierane jest jedno urządzenie z listy zarejestrowanych i robione jest na nie

zlecenie – serwis zweryfikuje numery przy diagnozie.

KORZYŚCI Z USŁUGI MILWAUKEE® E-SERWIS:

• Łatwe i szybkie zlecenie naprawy

• Dogodny wybór punktów odbioru

• Monitorowanie naprawy krok po kroku

• Kosztorys online dla napraw pogwarancyjnych

• Elektroniczna faktura

GWARANCJA DEWALT:

DEWALT udziela gwarancji w warunkach określonych poniżej:

dewalt

1. EUROPEJSKA GWARANCJA ELEKTRONARZĘDZI DEWALT – 1 ROK

Niniejsze warunki gwarancji nie pomniejszają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych lecz są ich uzupełnieniem.

Gwarancja jest ważna na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Wolnego Handlu.

Zgodnie z zasadami i warunkami Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT, które są dostępne w krajowym biurze marki DEWALT, u sprzedawcy lub na www.2helpU.com, jeśli Twoje narzędzie DEWALT ulegnie uszkodzeniu

spowodowanemu ze względu na wady materiałowe lub wady produkcyjne w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu, DEWALT może wymienić bezpłatnie wszystkie wadliwe części lub całe narzędzie według naszego uznania.

DEWALT zastrzega sobie prawo do odmowy jakichkolwiek roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji, które w opinii upoważnionego przedstawiciela serwisowego nie są zgodnie z warunkami i zasadami Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT.

W przypadku chęci złożenia reklamacji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub przy pomocy strony internetowej bądź informacji zawartej w katalogu ustalić lokalizację najbliższego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego DEWALT.

Można również skontaktować się z biurem DEWALT pod adresem wskazany w instrukcji obsługi.

Lista autoryzowanych punktów serwisowych DEWALT i pełne informacje dotyczące obsługi posprzedażnej są dostępne pod adresem: www.2helpU.com

2. EUROPEJSKA GWARANCJA ELEKTRONARZĘDZI DEWALT – 3 LATA

Europejska Gwarancja Elektronarzędzi DEWALT może zostać przedłużona z 1 roku do 3 lat z zastrzeżeniem następujących zasad i warunków.

1. Rejestracja.

Oryginalny produkt DEWALT w ciągu 4 tygodni (28 dni) od daty zakupu zostanie zarejestrowany przez użytkownika na stronie internetowej www.dewalt.pl/my-dewalt (Dane użytkownika, numer katalogowy narzędzia, numer fabryczny oraz kod daty).

Zestawy składające się z wielu narzędzi są wyłączone z możliwości rejestracji. Należy oddzielnie zarejestrować poszczególne narzędzia.

2. Ogólne zasady i warunki.

2.1 Europejska gwarancja DEWALT (PT) dotyczy użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, którzy nabyli narzędzie od autoryzowanego dystrybutora marki DEWALT do stosowania w związku z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

Europejska gwarancja DEWALT (PPT) nie dotyczy osób nabywających produkty DEWALT w celu odsprzedaży lub wynajęcia.

2.2 Niniejsza gwarancja jest niezbywalna. Obowiązuje tylko użytkowników oryginalnych produktów DEWALT, nabytych według warunków określonych powyżej.

2.3 W uzupełnieniu do warunków określonych w niniejszym dokumencie, mają również zastosowanie zasady i warunki określone w Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT Europejskiej.

2.4 Naprawa lub wymiana produktu na podstawie niniejszej gwarancji nie powoduje przedłużenia lub odnowienia okresu gwarancji. 3-letnia gwarancja rozpoczyna się od okresu pierwotnej daty zakupu, a kończy się 36 miesięcy później.

2.5 Rejestrując produkt i korzystając z Europejskiej Gwarancji 3-letniej Elektronarzędzi DEWALT użytkownik akceptuje warunki określone powyżej, to znaczy że ten produkt jest wykluczony z polityki DEWALT 30-1-1 wycofanej 01-01-2016.

3. Produkty objęte 3-letnią Europejską Gwarancją DEWALT.

Oprócz wykluczonych produktów określonych w Europejskiej Gwarancji DEWALT, pkt 3, następujące produkty marki DEWALT są również wykluczone :

• Narzędzia mocujące np. Gwoździarki, Narzędzia udarowe prochowe.

• Akumulatory i Ładowarki

• Przebudowane lub odnowione produkty odpowiednio oznaczone – “Przerobione fabrycznie” i/lub oznaczone “Q”.

• Kompresory i wytwornice prądu.

4. Postępowanie w przypadku roszczeń gwarancyjnych.

4.1 Aby skorzystać z gwarancji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z autoryzowanym punktem serwisowym, który można znaleźć na stronie internetowej www.2helpU.com.

4.2 Narzędzie DEWALT należy dostarczyć do sprzedawcy lub autoryzowanego punktu serwisowego kompletne z całym oryginalnym oprzyrządowaniem, oryginalnym dowodem zakupu oraz ważnym certyfikatem 3-letniej Europejskiej Gwarancji DEWALT.

4.3 DEWALT zastrzega sobie prawo do odmowy roszczeń wynikających z niniejszej gwarancji, które w opinii upoważnionego przedstawiciela serwisu nie są skutkiem wady materiałowej lub produkcyjnej oraz nie wynikają z warunków europejskiej gwarancji DEWALT (PPT).

5. Zmiany warunków i zasad.

5.1 DEWALT zastrzega sobie prawo do zmian i korekt swojej polityki gwarancyjnej, terminów i kwalifikowania produktów bez uprzedzenia jeśli uzna konieczne zmiany za właściwe.

5.2 Aktualne zasady i warunki Europejskiej Gwarancji Elektronarzędzi DEWALT są dostępne na www.2helpU.com , u lokalnego sprzedawcy DEWALT lub w lokalnym biurze marki DEWALT.

(Pobierz pełne warunki gwarancji DEWALT w pliku pdf)

#

TWÓJ DOSTAWCA PROFESJONALNYCH NARZĘDZI

KRAKÓW

Przemysłowa 12

tel (12) 415 80 81

krakow@im-narzedzia.pl

CHORZÓW

Młodzieżowa 17

tel (32) 241 20 20

chorzow@im-narzedzia.pl

DOŁĄCZ DO NAS:


Zapytaj o produkt

* Pole wymagane

Newsletter

newsletter.jpg

Cieszymy się, że chciałbyś otrzymywać nasz newsletter!


Obiecujemy, że treści będą interesujące, no i nie zamierzamy wysyłać go częściej niż raz w miesiącu :) Jeżeli masz ochotę poczytać od czasu do czasu o nowościach i promocjach narzędziowych, zaznacz poniżej zgodę oraz podaj swój adres email.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystnie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności.